Fysioterapeut

Vi jämför fysioterapeuter och sjukgymnaster. Ta hjälp av vår söktjänst för att hitta en klinik för dig.

Fysioterapeut eller sjukgymnast?

Fysioterapi syftar till att optimera kroppens rörelseförmåga genom smärtbehandling, träningsövningar och liknande verktyg. Grundtanken är att patientens rehab är hans eller hennes eget ansvar och därför sätts en plan upp tillsammans med en fysioterapeut innehållande träning, kost, ergonomi och andra områden som kan komma att påverka rörelseorganen och den eventuella skadan. Men vad är i så fall skillnaden mellan en fysioterapeut och en sjukgymnast när det kommer till behandling? Svaret är enkelt – det finns ingen skillnad. Anledningen till att båda yrkestitlarna existerar beror på att yrket hette sjukgymnast fram till den 1 januari 2014. Då ändrades titeln och följaktligen kallas alla som tar examen numera för fysioterapeuter. En person som tog examen före 2014 väljer själv om han eller hon vill kallas för sjukgymnast eller fysioterapeut. Båda titlarna är skyddade, vilket innebär att enbart den som är legitimerad har rätt att kalla sig för sjukgymnast eller fysioterapeut. Så länge som det finns verksamma sjukgymnaster som väljer att inte byta yrkestitel kommer båda titlarna att fortsätta existera. När du vill besöka en klinik för dina besvär kan du använda vår söktjänst för att hitta kliniker nära dig; vi inkluderar och jämför både fysioterapeuter och sjukgymnaster i resultatet.

Sök efter kliniker

Sök efter kliniker i ditt område.

Jämför behandlingar

Jämför behandlingar och priser enkelt.

Boka behandling

Hittat en klinik som passar dig? Boka enkelt online.

Skapa konto och chatta med kliniker

Vad gör en fysioterapeut?

Det är lätt att tro att fysioterapi enbart går ut på att återställa skador eller andra besvär genom fysiska övningar och träning. Detta är en del av rehabiliteringsprocessen, men långt ifrån helheten. Hos en fysioterapeut står den enskilda individen och dennes förutsättningar i fokus. Experten gör sin bedömning av vad patienten behöver utifrån undersökningar och frågor. Fysioterapeutens uppgift är att, utifrån sin bedömning, lägga upp en plan för hur patienten själv kan ta ansvar över att åtgärda en skada eller få förbättrad rörelseförmåga. Detta kan bestå av allt från kostomläggning och ergonomitips till sjukgymnastikövningar. Besök hos en fysioterapeut sker flertalet gånger och under en längre period med syfte att patienten får det bästa möjliga upplägget för sina individuella behov. På så sätt kan fysioterapeuten följa patientens framsteg och agera som stöd och rådgivare under processens gång. När du besöker en fysioterapiklinik är det du som patient som står i fokus och behandlingsplanen blir skräddarsydd för dig och dina behov. Går du i tankar om att kontakta en fysioterapeut eller sjukgymnast? Bara ett besök kan ge dig nya insikter och påverka hur du ser på din egen livskvalitet. Använd vårt söktjänst för att jämföra kliniker och kunna påbörja en rehabiliteringsplan så snart som möjligt hos en expert som får dig att känna dig i trygga händer.

Vad säger kunder om oss?

quotation mark icon
Det var så enkelt att hitta en klinik nära mig för att börja min rehab. Bokade en behandling genom Allsa och är supernöjd med hur smidigt det var!
Helen Eriksson
quotation mark icon
Jag hade ingen aning om hur enkelt det kunde vara att hitta en naprapat nära mig.
Anita Holmberg
quotation mark icon
Väldigt nöjd med att kunna filtrera och jämföra kiropraktorer. Det var inte alls krångligt att hitta en kiropraktor och boka en första behandling.
Christian Karlgren

Vilka patienter kommer till en fysioterapeut?

Patienter till en fysioterapeut skiljer sig mycket från varandra. Hit kommer människor med funktionsvariationer, idrottsskador, nacksmärta från kontorsarbete och allt däremellan. Förutom besvär och åkommor skiljer sig även patienterna åt i ålder. En fysioterapeut behandlar spädbarn och äldre barn, ungdomar, vuxna i arbetsför ålder och äldre människor. Du kan besöka en fysioterapiklinik oavsett om du ser dig själv som frisk eller sjuk; fysioterapin ger dig mer kunskap om hur kroppen fungerar och vad du själv kan göra för att må bättre. Hos en fysioterapeut får du hjälp med skador från topp till tå, allt från nackspärr till hälsporre.

Förutom att åtgärda och förebygga skador och sjukdomar fungerar sjukgymnastik som ett sätt att förbättra din hälsa tack vare fysisk aktivitet och bra kost. Med andra ord kan de flesta dra nytta av fysioterapi. Vill du förbättra din livskvalitet? Tveka inte att använda vår söktjänst för att hitta din närmaste fysioterapeut eller sjukgymnast redan idag.

Sök efter kliniker och skicka en bokningsförfrågan helt gratis

Välj rätt klinik för dig

Att välja rätt klinik kan vara knepigt; därför finns vi. Här söker du enkelt på fysioterapeuter och sjukgymnaster nära dig – vi jämför dem med varandra för att du ska hitta den fysioterapikliniken som känns bäst för dig. Vid val av klinik är det viktigt att ha vissa aspekter i åtanke, däribland pris, geografiskt område samt de besvär som du vill ha hjälp med. Fysioterapikliniker finns både på den privata och offentliga marknaden. En del kliniker kräver läkarremiss, medan andra inte gör det. Om frikort är en viktig fråga för dig bör du fråga om det redan vid första kontakt.

På landsting och andra offentliga aktörer kan du använda dig av högkostnadsskyddet och då kostar ett besök 200 kr. Vissa privata kliniker finansieras av kommuner eller regionkommuner och där gäller detsamma. Hos övriga kliniker på den privata marknaden varierar priset, men ett besök ligger vanligen på 600–950 kr. Det är även viktigt att ta i beaktning om du behöver en klinik som är inriktad på specifika skador eller inte. Vissa fysioterapeuter och sjukgymnaster är experter på neurorehabilitering och kan hjälpa dig med besvär som grundar sig i neurologiska skador och sjukdomar. Andra har mer kunskap och erfarenhet kring skador som inte har något samband med nervsystemet. Hos oss får du reda på det du behöver för att känna dig nöjd över val av klinik och fysioterapeut eller sjukgymnast. Använd vår söktjänst direkt för att påbörja din rehabilitering så snart som möjligt i strävan efter ett ökat välmående.